LIA KALI (CRUÏLLA PRIMAVERA)

La [2] Apolo, Barcelona.

Els menors de 16 anys han d'anar acompanyats d'un adult. No s'emetrà cap reemborsament a menors de 16 anys que no vinguin acompanyats d'un adult.

Tipus d'entrada Cost (valor nominal)? Quantitat
ENTRADA GENERAL - LIA KALI €14,30 (€13,00)

Més informació sobre els tiquets de LIA KALI (CRUÏLLA PRIMAVERA)