Habla De Mi En Presente

Sala Wolf, Barcelona.

Habla De Mi En Presente

Els menors de 16 anys han d'anar acompanyats d'un adult. No s'emetrà cap reemborsament a menors de 16 anys que no vinguin acompanyats d'un adult.

No disponible

Tipus d'entrada Cost (valor nominal)? Quantitat
ENTRADA GENERAL €16,50 (€15,00) Entrades no disponibles